kursy językowe łódź, język angielski łódź, kursy językowe w łodzi, angielski łódź, gloobus

kursy językowe łódź, język angielski łódź, kursy językowe w łodzi, angielski łódź, gloobus
GLOOBUS :: kursy językowe łódź|język angielski łódź|kursy językowe w łodzi


                       NASZA OFERTA – Angielski i niemiecki.


Profesjonalne kursy egzaminacyjne przygotowujące do egzaminów TELC i Cambridge (od poziomu A1 do C2). Kursy te pozwalają słuchaczom wyćwiczyć wszystkie sprawności językowe (słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie). Praca z materiałami i testami egzaminacyjnymi pozwala słuchaczom zapoznać się z wszelkimi typami zadań, oswoić z poszczególnymi ćwiczeniami i poznać stopień trudności.

Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego. Program obejmuje zapoznanie uczniów z wszelkimi typami zadań maturalnych, zarówno poziomu podstawowego jak i rozszerzonego, pozwala systematycznie ugruntować gramatykę, rozwinąć słownictwo, wyćwiczyć wymagane sprawności językowe

Kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. Program obejmuje przygotowanie do nowego egzaminu kończącego naukę języka obcego w gimnazjum. Zdaj lepiej egzamin, zdobądź więcej punktów do liceum!!!

Konwersacje są to zajęcia dla osób posiadających już certyfikaty poszczególnych stopni lub pragnących mieć kontakt z żywym językiem. Omawiając aktualne wydarzenia, dyskutując o filmach i literaturze słuchacze mają możliwość spontanicznej reakcji, co pozwala na swobodniejszą komunikację w naturalnych sytuacjach językowych.

Kursy wyrównujące dla uczniów pragnących powtórzyć i ugruntować materiał przewidziany programem szkoły. Zajęcia formą przypominają korepetycje.

Kursy dla dzieci – patrz GLOOBUS dla dzieci. Specjalna oferta głównie w filii szkoły.

Dla firm program ustalany na podstawie wymagań danej firmy, zajęcia przeprowadzane w miejscu i czasie wyznaczonym przez firmę.

Kursy dla prawników poziom wyjściowy wymagany, aby brać udział w kursie to poziom B1 (certyfikat). Kurs obejmuje systematyczną pracę z niemieckimi i angielskimi tekstami prawniczymi, wyćwiczenie i ugruntowanie fachowego języka prawniczego na bazie średnio zaawansowanego języka ogólnego.

Hiszpański, włoski, francuski

Kursy na poziomach początkujących i mało zaawansowanych A1 i A2

                  Egzaminy TELC!

Co to jest TELC?

TELC - system międzynarodowych egzaminów językowych z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będący członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej. Jednostka ta od ponad 30 lat realizuje założenia nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.

Co gwarantuje certyfikat TELC?

- międzynarodowy dokument językowy - uznawany przez kraje Unii Europejskiej i Urząd Służby Cywilnej w Polsce od poziomu B2

- możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zjednoczonej Europy

- realną szansę na zdobycie lepszej pracy

- możliwość zwolnienia z egzaminu lub zaliczenia kończącego lektorat języka obcego na UŁ

- większą szansę otrzymania stypendium programu SOCRATES/ERASMUS

Charakterystyka egzaminów językowych TELC

Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowanym) odpowiada pod względem trudności egzaminowi z języka angielskiego czy rosyjskiego na tym samym poziomie. Oceny są również porównywalne. W chwili obecnej certyfikaty TELC można uzyskać z dziewięciu języków na różnych poziomach zaawansowania: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, czeskiego i tureckiego.

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej.

Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się różnić w zależności od poziomu, ale nie języka. Część pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.

Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie wraz z oceną z egzaminu. Jednostką odpowiedzialną za druk i rozsyłanie certyfikatów jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.

Kto i dlaczego stosuje egzaminy TELC?

Ogromna popularność międzynarodowych egzaminów językowych TELC jest zrozumiała w kontekście jednoczącej się Europy, będącej wielkim tyglem różnych tradycji i kultur, ponieważ klucz do ich zrozumienia stanowią właśnie języki obce. Praktyczna znajomość języków obcych pozwala poznać i docenić inne kultury, zwiększa szanse na zdobycie lepszej pracy, ułatwia i uprzyjemnia podróżowanie po całym świecie, wreszcie pomaga odnaleźć się w każdej sytuacji życiowej. Języków można uczyć się przez całe życie, przy czym na rozpoczęcie nauki nigdy nie jest za późno. Egzaminy językowe TELC należą do systemu egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy Common European Framework of Reference Rady Europy. Wiele szkół wyższych na terenie Polski zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe. Egzaminy TELC są także stosowane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.12.2005 w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 266, poz. 2230, załącznik 2) certyfikaty językowe TELC posiadają akredytację Urzędu Służby Cywilnej i są oficjalnie uznawane również przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako zaświadczenia potwierdzające znajomość języka obcego od poziomu B2. Są również niezbędnymi dokumentami przy ubieganiu się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej.

kursy językowe łódź, język angielski łódź, kursy językowe w łodzi, angielski łódź

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://higieniczny.pl/uchwyty-dla-niepelnosprawnych.html http://www.atlas-poland.pl mzpack.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone przez www.gloobus.edu.pl

Strona zaprojektowana przez: expro.pl